Czynności - Przemysław Salmonowicz Notariusz - Kancelaria Notarialna Żyrardów ul. Henryka Sienkiewicza 21 a

godło
logo2
MENU
MENU
Przejdź do treści
Czynności notarialne
Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię należy sporządzanie aktów notarialnych, w tym między innymi:
 
 • umowy sprzedaży,
 • umowy zamiany,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy darowizny,
 • umowy spółki,
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • umowy warunkowe,
 • ustanowienie służebności gruntowych, osobistych, przesyłu,
 • pełnomocnictwa,
 • testamenty,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy majątkowe małżeńskie (w tym rozdzielność majątkowa),
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • poddanie się egzekucji z aktu notarialnego (w tym z najmu okazjonalnego).


Ponadto, Kancelaria świadczy również poniższe usługi:


 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • sporządzanie protokołów,
 • protesty weksli i czeków,
 • przyjmowanie do depozytu dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, danych na informatycznym nośniku danych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów,
 • sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • podejmowanie czynności dotyczących europejskiego poświadczenia dziedziczenia,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej,
 • podejmowanie czynności związanych z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 • sporządzanie innych czynności wynikających z przepisów,Żyrardów
ul. Sienkiewicza 21 a, (I piętro) lok. 6
96-300 Żyrardów
(nad przedszkolem)
logo
Wróć do spisu treści